Hišni plinski priključek E

Tip E je namenjen izvedbi takega plinskega priključka, ko je omarica z glavno plinsko pipo v fasadi objekta. Pred običajnimi priključki v omarici so glavne prednosti E naslednje:

  • konstrukcija je izvedena tako, da ni možen škodljiv vpliv statične elektrike, 
  • omarica z zaporno pipo je v fasadi, 
  • zaščitna cev je zatesnjena, 
  • ni nevarnosti korozije zaradi malomarne izolacije, 
  • odpornost na mehanske poškodbe in UV žarke.

 

Priključki so namenjeni za tlake do 4 bar. Primerni so za vse pline po DVGW G260 in vodo. Izdeluje se v dimenzijah DN 20 - DN 50.

Pri plinskih uvodnicah Jelen Mengeš so upoštevani naslednji tehnični predpisi:
DVGW VP 600, DIN 8075, DVGW VP 601, DIN 4517, DVGW G 459, DVGW VP 301, DIN 3537

Izdelava spletnih strani: Positiva